19UY0390-3 Motosikletli Kurye MYK Sınavı Hazırlık Eğitimi & Motosiklet Sürücülerine Trafik Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı: Toplantı Takvimi

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu; Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarını azalmasına katkı sağlarken sürücülerinin de trafikte güvenli bir şekilde hareket etmesi için yeni bir proje başlatmıştır.

Projede; Trafik Güvenliği Bilgilendirme toplantısı ve Motosikletli Kurye MYK Sınavı Hazırlık Eğitimine katılanlardan isteyenlere sadece 750 TL sertifika bedeli karşılığında ücretsiz MYK sınavı uygulanacaktır, sınavlardan başarılı olanlar uluslararası geçerliliği olan önümüzdeki günlerde de zorunlu olması öngörülen 19UY0390-3 MOTOSİKLETLİ KURYE” meslek sertifikasına sahip olacaktır. 19UY0390-3 Motosikletli Kurye Mesleki yeterlilik Sertifikası Nedir?

Motosikletli Kurye MYK sınavına Ücretsiz katılarak sertifika almak isteyenler öncelikle altta yayınlanmış motosiklet sürücülerine özel trafik güvenliği bilgilendirme toplantısına başvuru yapmalıdır.

Başvuru esnasında formda bulunan “Motosikletli Kurye MYK Sınavı Hazırlık Eğitimine” katılmak istiyorum kısmını doldurmalı, toplantı günü sunumun son bölümünde anlatılan 45 dakika süreli MYK Sınavı Hazırlık Eğitimine katılarak ücretsiz sınav hakkı kazanacaktır.

İki eğitimin toplam süresi yaklaşık 3,5 saattir, katılmak ise şartsız herkese açıktır.

Katılanlara 1 adet yüksek görünürlüklü reflektif yelek, 1 adet motosiklet el kitabı, 1 adet motosiklet seyahat rehberi, 1 adet motosikletli kuryenin el kitabı, 1 adet katılım belgesi verilecektir.

24
Haz
24 Haziran 2024 Pazartesi
Saat: 19:00 - 22:00

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU

PROJE, EĞİTİM, TOPLANTILARA BAŞVURU ve KATILIMLA İLGİLİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (“TURİNG”) olarak düzenlediğimiz ve bu formda katılacağınızı beyan ettiğiniz proje, eğitim, toplantı ve etkinliklerde; etkinliğin planlanması, duyurulması, üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi ve kurumumuzun tanıtılması amacıyla katılımcıların katılım durumu ve başvuruları online formlar ile toplanmakta; kimlik bilgileri, sürücü belgesi bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf ve video çekimleri kaydedilmekte, etkinlik sırasında çekilen görüntüler internet sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda, dergimizde ve yazılı/görsel/sosyal medyada ve diğer yazılı/görsel/sosyal platformlarımızda paylaşılabilmekte ve başvurularda belirtmiş olduğunuz iletişim bilgileri üzerinden SMS doğrulaması yapılabilmektedir.

Yalnızca belirtilen amaçlarla, işbirliği içinde olduğumuz kişi ve kuruluşlara, basımevine, kanunen aktarmakla yükümlü olduğumuz kurum ve kuruluşlara aktarım yapılabilmektedir. 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen kişilerin sahip olduğu haklar ve genel aydınlatma metnimiz www.turing.org.tr internet adresimizde yer almaktadır.

PROJE, EĞİTİM, TOPLANTILARA BAŞVURU ve KATILIMLA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (“TURİNG”) tarafından tarafıma iletilen proje, eğitim, toplantı ve etkinliklere katılımla ilgili aydınlatma metnini okudum ve anladım. Açık rıza vermek zorunda olmadığım hususunda bilgi sahibiyim. Bu kapsamda başvuru ve katılım durumumun online formlar ile toplanmasına, ad soyad, kimlik bilgileri, sürücü belgesi bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf, video çekimi, ses kaydı ve diğer kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam vardır. Açık rızamı; online formu doldururken ilettiğimi/gösterdiğimi beyan ederim.