Trafik Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı

Katılın

Turing Yol Emniyeti Hakkında

Güvenli ulaşım herkesin hakkıdır. Bu hakkın korunması ancak ve ancak trafik kurallarına riayet, karşılıklı hoşgörü ve trafikteki bütün unsurlara saygı ile gerçekleşebilir.

Katılın