Turizm ve otomobilciliğin uluslararası düzeyde gelişmesi için kurulan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 2014 yılında Yol Emniyeti Departmanı’nın da kurulmasıyla Türkiye’de bilinçli bir trafik kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmalar; trafiğin; yaya, sürücü, yolcu gibi her unsuruna hitap edecek ve toplumda trafikle alakalı bir farkındalık uyandıracaktır. Güvenli ulaşım herkesin hakkıdır. Bu hakkın korunması ancak ve ancak trafik kurallarına riayet, karşılıklı hoşgörü ve trafikteki bütün unsurlara saygı ile gerçekleşebilir.

Bu doğrultuda Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yol Emniyeti Departmanı bünyesinde hayata geçirilecen ilk sosyal sorumluluk projesi, motosikletle yemek ve paket taşıyan kuryelere yönelik olmuştur.

“Moto-Kurye Eğitim Projesi” adındaki çalışma kapsamında kuryelere güvenli sürüş ve trafik kurallarına riayet odaklı Trafik Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlenip etkinliğin sonunda başarılı olan katılımcılara bilgilendirici kitaplar, katılım sertifikası ve reflektif yelek hediye edilmektedir.